Vergaderingen

De wijkraad vergadert zes keer per jaar op een dinsdagavond.

Locatie De Blinkert is voorlopig niet beschikbaar als vergader locatie. Door de lockdown vergadert de wijkraad online via Zoom. De wijkraad stelt wijkbewoners in de gelegenheid om daaraan deel te nemen.

Voor deelname aan de Zoom-sessie kunt u een e-mail zenden aan wijkraad@ramplaankwartier.nl. U krijgt dan een uitnodiging voor de vergadering.

Wie daarnaast ideeën heeft voor verbeterpunten heeft van de wijk, kan contact opnemen met de wijkraad, via hetzelfde e-mailadres.

De volgende vergadering is op: 25 januari 2022 om 20.00 uur via zoom (of live)

Notulen 2021
2021-11-23 Verslag wijkraadsvergadering Ramplaankwartier

2021-09-14 Verslag Wijkraadsvergadering Ramplaankwartier

2021-06-29 Verslag Wijkraadsvergadering Ramplaankwartier

2021-05-25 Verslag Wijkraadsvergadering Ramplaankwartier

2021-03-30 Verslag Wijkraadsvergadering Ramplaankwartier

2021-01-26 Verslag Wijkraadsvergadering Ramplaankwartier

Notulen 2020
2020-11-24 Verslag Wijkraadsvergadering Ramplaankwartier

2020-09-15 Verslag Wijkraadsvergadering Ramplaankwartier

2020-06-30 Verslag Wijkraadsvergadering Ramplaankwartier

2020-03-17 Verslag Wijkraadsvergadering Ramplaankwartier

2020-01-21 VERSLAG wijkraadvergadering Ramplaan

Notulen 2019
2019-11-26 VERSLAG Wijkraad Ramplaankwartier-1

2019-09-17 VERSLAG Wijkraad Ramplaankwartier

2019-07-09 Verslag wijkraad Ramplaankwartier

2019-05-21 Verslag wijkraadsvergadering

Notulen 12-03-2019

Notulen 15-01-2019