Zuider Tuindorpslaan

In 1919 werd het zuidelijke gedeelte van tuindorp gebouwd. Bouwmeesters waren J. Mulder en J. Overlucht die 95 woningen realiseerden. Aannemer was de Haarlemmer Bodrie. Zo ontstond de Tuindorplaan, de Zuider Tuindorplaan, de Noorder Tuindorplaan, de Ooster Tuindorplaan, de Midden Tuindorplaan en het Tuindorpplein (in oktober 1921 veranderd in Van Twiskplein).

In de loop der jaren werd steeds meer een “s” aan de naam toegevoegd. Zo werd de Zuider Tuindorplaan ook vaak Zuider Tuindorpslaan genoemd. Inmiddels zijn alle namen definitief van de tussen-s voorzien.


G. Hoffschlag Zuider Tuindorplaan 14, foto is van circa 1922.
Handel in onder andere Kruidenierswaren en Brood van de Haarlemse Brood- en Meelfabriek a/d Bakenessergracht te Haarlem.