Witte van Haemstedelaan

Witte van Haemstedeln_4996

Witte (ca. 1280-1321) was een bastaardzoon van Floris V. Toen zijn vader in 1296 werd vermoord, kreeg hij van zijn halfbroer Jan I de heerlijkheid Haemstede in leen. Vanaf die tijd werd hij de Witte van Haemstede genoemd.

In 1304 was een groot deel van Holland en Utrecht in handen van de Vlamingen. Gwijde van Namen trok met een Vlaams leger op naar Zeeland. Witte bevond zich in Zierikzee en vluchtte over zee naar Zandvoort. Volgens de legende plantte hij zijn vaandel op de top van de Blinkert (bij Kraantje Lek).

Hij spoedde zich naar Haarlem en met een leger Haarlemmers die hem trouw hadden gezworen, volgde de Slag bij Manpad. De Vlamingen sloegen op de vlucht. De laatste jaren is er echter grote twijfels ontstaan of deze Slag bij Manpad wel heeft plaatsgevonden.