Ramplaan

De oudste laan uit de wijk (17e eeuw). Tot 1900 stonden hier ongeveer zeven boerderijtjes. In die tijd heette de laan Rampenlaan. Na de annexatie van  de wijk in 1927 door Haarlem werd het Ramplaan. Jaren lang lag er aan de oostzijde een vaart zodat de tuinders over het water hun groenten naar de stad konden brengen. De bewoners aan die kant moesten over een bruggetje om bij hun huis te komen. De laan is vernoemd naar de familie Ramp. Vele leden van dit geslacht bekleedden voorname functies in het stadsbestuur van Haarlem. De familie woonden in het huis Rolland.

Het Transformatorhuisje achter Ramplaan 86. Gebouwd in 1921 en ontworpen door Van Loghem. Meer informatie in wijkkrant van oktober 2020, https://www.ramplaankwartier.info/wp-content/uploads/2020/10/WIJKKRANT_okt_2020.pdf