Ooster Tuindorpslaan

In 1919 werd het zuidelijke gedeelte van tuindorp gebouwd. Bouwmeesters waren J. Mulder en J. Overlucht die 95 woningen realiseerden. Aannemer was de Haarlemmer Bodrie. Zo ontstond de Tuindorplaan, de Zuider Tuindorplaan, de Noorder Tuindorplaan, de Ooster Tuindorplaan, de Midden Tuindorplaan en het Tuindorpplein (in oktober 1921 veranderd in Van Twiskplein).

In de loop der jaren werd steeds meer een “s” aan de naam toegevoegd. Zo werd de Ooster Tuindorplaan ook vaak Ooster Tuindorpslaan genoemd. Inmiddels zijn alle namen definitief van de tussen-s voorzien.