Korte Zijlweg

De Korte Zijlweg is deels Overveen en deels Haarlem. De vijf huizen met de authentieke bruggetjes tussen de Ramplaan en de Hospeslaan behoren tot Haarlem. De huizen zijn gebouwd tussen 1906 en 1916.

Onder Zijl wordt verstaan een waterloop, maar soms ook een waterverlaat of sluis.