Hospeslaan

Deze laan is genoemd naar de Hospesbrug over de Brouwersvaart. In de buurt van de Hospesbrug lag herberg “De Gouden Leeuw”. Een andere naam voor Herbergier is Hospes (een mannelijk persoon bij wie men op kamers woont). Bijzonder is dat tot in de 60-er jaren van de vorige eeuw geen directe toegang was vanuit de Hospeslaan naar de Hospesbrug. Een lage boerderij waar meerdere gezinnen woonden, versperde de doorgang. Die boerderij heette Zaadlust.

De Hospeslaan werd in 1924 aan de zuidkant bebouwd met 2-laagse woningen die ook aan die zijde van de Lambrecht van Dalelaan kwamen.

           

Plaquette aan zijgevel Hospeslaan 9                        De officiële opening in 1925

In het huidige middengedeelte – bouwjaar circa 1938 – werden grotere woningen gebouwd. Opvallend is de grote groenstrook in dit gedeelte van de laan. Op het meest noordelijke gedeelte van de laan staan de witte huizen die tussen 1957 en 1959 werden gebouwd. Architect de Haarlemmer Nico Andriessen. Ook hier een brede groenstrook.

Hieronder foto’s daterend van net na de bouw van het noordelijke gedeelte.