Denys van Hullelaan

De Denys van Hullelaan loopt in een halve cirkel van de Hospeslaan naar de Hospeslaan. Aan de westzijde was ooit de bedoeling om meer huizen neer te zetten.

In 1934 werd deze laan vernoemd naar Denys van Hulle uit Menen in Vlaanderen, die in 1578/1579 vluchtte voor de Spanjaarden . Van Hulle begon rond 1580 als linnenwever in Haarlem en begon bijna tegelijkertijd een garenblekerij onder Tetterode (Overveen). Hij leidde jonge mensen op en was een verdienstelijk voortrekker op zijn vakgebied.