Speeltuin

speeltuin-2-2016

De speeltuin in onze wijk heeft een lange geschiedenis.  De speeltuin bestond reeds voordat  gemeente Haarlem in 1927 het Ramplaankwartier annexeerde. De oorspronkelijke naam was “speeltuin Overveen”. Al vele generaties kinderen uit het Ramplaankwartier hebben dus heerlijk in de speeltuin kunnen spelen.

www.speeltuinramplaankwartier.nl, Croesenstraat 51

MEDEDELINGEN VAN DE SPEELTUIN

Jaarlijkse ledenvergadering op 22 november
De speeltuinvereniging houdt op dinsdag 22 november de jaarlijkse ledenvergadering. Wij vragen leden die willen komen zich aan te melden via speeltuinramplaankwartier@gmail.com. Leden zijn van harte welkom om 20:00 uur in het speeltuingebouw aan de Croesenstraat.

Oproep CADCAM tekenaar
De speeltuinvereniging is op zoek een CADCAM tekenaar om de speeltuin in te tekenen in verband met het meerjarenplan voor de inrichting van de speeltuin.
Help jij ons graag daarbij? Laat het ons weten via speeltuinramplaankwartier@gmail.com

Oproep bezetting kiosk
In de kiosk verkopen wij thee, koffie, limonade en snoep. Wij zouden het leuk vinden als er vrijwilligers zijn die onze toezichthouder af en toe een handje willen helpen.
Meld je aan via speeltuinramplaankwartier@gmail.com

Verhuur speeltuingebouw
Voor leden van de speeltuin is het mogelijk om het speeltuingebouw (het rechtergedeelte) te huren voor kinderfeestjes. Naast de ruimte binnen kan er natuurlijk ook volop van de speeltuin gebruik gemaakt worden. De kosten voor de verhuur bedragen € 50,- per dagdeel en een borg van € 50,-. Voor het reserveren van de ruimte of meer informatie kunt u mailen naar: speeltuinramplaankwartier@gmail.com

Oproep bestuurslid speeltuinvereniging
De speeltuin is onderdeel van Stichting Haarlem Effect. Deze stichting is verantwoordelijk voor ondermeer het onderhoud van de speeltoestellen en regelt de contracten met de vaste huurders van het speeltuingebouw. Daarnaast bestaat er de speeltuinvereniging. Families kunnen lid worden van de vereniging voor EUR 25 per jaar. De speeltuinvereniging heeft een bestuur, met als belangrijkste taken:

–          Advisering van de stichting ten aanzien van onderhoud van de toestellen;
–          Verantwoordeliijk voor de inrichting van de speeltuin / aanschaf nieuwe speeltoestellen (en de financiering daarvan);
–          Aansturen toezichthouder (incl. uitbetalen vrijwilligersbijdrage);
–          Het regelen van incidentele verhuur van het speeltuingebouw;
–          Onderhoud website van de speeltuin, www.speeltuinramplaankwartier.nl
–          Organiseren jaarlijkse palmpasen optocht.
Het bestuur vergadert ca 6x per jaar.
Wij zijn op zoek naar versterking. Wil jij je inzetten voor de speeltuin, laat dit dan weten aan onze toezichthouder Theo, Susanne van de peuterspeelzaal (bestuurslid), of stuur een mail naar speeltuinramplaankwartier@gmail.com