Sociaal Wijkteam

Sociaal WijkteamHeeft u behoefte aan ondersteuning? Dan kunt u contact opnemen met het Sociaal Wijkteam. Het Sociaal Wijkteam kijkt samen met u hoe problemen opgelost kunnen worden. Ook als zij signalen krijgen dat er bij buurtbewoners iets aan de hand is, gaan ze erop af en maken contact. Als u zich zorgen maakt om een van uw buren, kunt u natuurlijk zelf in gesprek gaan, of dit signaleren bij het Sociaal Wijkteam.

Sociaal Wijkteam Zuid-West
Steunpunt Ouderen
Van Oosten de Bruijnstraat 60
023-5430990
wijkteam-zuidwest@haarlem.nl