Sitemap

 • Algemeen

  Wijkraad Ramplaankwartier verleent u hierbij toegang tot ramplaankwartier.info (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de Wijkraad en derden zijn aangeleverd. De Wijkraad behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
  Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van de Wijkraad Ramplaankwartier.

  Beperkte aansprakelijkheid

  De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van de Wijkraad.

  Auteursrechten

  Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij de Wijkraad. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van de Wijkraad, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

  Overig

  Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.