Projecten

Hier vindt u alle achtergrondinformatie over de lopende projecten in de wijk Ramplaankwartier.

Spaargas – hoe zat het ook alweer

  Het SpaarGas team werkt aan een Aardgasvrij Aanbod voor alle wijkgenoten. Waarom? Steeds vaker horen we dat Nederland zich klaarmaakt voor een tijdperk met fors minder aardgas. De gaskraan in Groningen gaat dicht en vooral: we willen het klimaat ontzien. Wat en Wie? SpaarGas is een wijkinitiatief van het Ramplaankwartier om de wijk zoveel…lees verder »

Rust bij de Kust

Het platform Rust Bij De Kust is een samenwerkingsverband van organisaties en wijkraden die de verkeers- en geluidsoverlast van het circuit willen terugdringen. De mogelijke komst van de Formule 1, die deze overlast naar verwachting zal vergroten, heeft hen er toe gebracht hun krachten te bundelen. Meer informatie www.rustbijdekust.nl   (VRIJWILLIGERS VACATURE) Het platform Rust…lees verder »

Verkeersveiligheid Rollandslaan

In het voorjaar van 2016 hebben wij, een groep bewoners van de Rollandslaan, een comité opgericht om aandacht te vragen voor het probleem van de verkeersveiligheid aan de Rollandslaan. Er wordt te hard gereden, er zijn verschillende onoverzichtelijke verkeerssituaties en de voorrangsregels worden niet in acht genomen. De Rollandslaan nodigt uit tot te hard rijden…lees verder »

Westelijk Tuinbouwgebied

Het Ramplaankwartier ligt in de ‘Tuin van Haarlem’: het Westelijk Tuinbouwgebied. Het is een gebied van ongeveer 90 hectare groot en er wordt al meer dan 400 jaar bollen, bloemen of groenten gekweekt. Het is de laatst overgebleven – grotendeels open – ruimte tussen de stad Haarlem en de landgoederen aan de Binnenduinrand. Het vormt…lees verder »

Bestemmingsplannen

Het plangebied van bestemmingsplan Ramplaankwartier ligt ten westen van de binnenstad van Haarlem. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de gemeente Bloemendaal (direct ten oosten van de Elswoutslaan), aan de noordzijde door de Brouwersvaart,  aan de zuidzijde door de watergang langs de Leendert Meeszstraat en tennispark Duinvliet en aan de oostzijde door het…lees verder »