Tekens op klinkers

Wanneer je in de Ramplaankwartier loopt en af en toe op de grond kijkt, dan zie je soms een letter of en teken op de klinker. In de wijkkrant van februari 2022 staat over dit fenomeen een artikel.
Een inventarisatie van alle gevonden klinkers met een teken met de vindplaatsen vindt u hier: Inventarisatie tekens op stoeptegels