Spaargas – hoe zat het ook alweer

 

Het SpaarGas team werkt aan een Aardgasvrij Aanbod voor alle wijkgenoten.

Waarom? Steeds vaker horen we dat Nederland zich klaarmaakt voor een tijdperk met fors minder aardgas. De gaskraan in Groningen gaat dicht en vooral: we willen het klimaat ontzien.

Wat en Wie? SpaarGas is een wijkinitiatief van het Ramplaankwartier om de wijk zoveel mogelijk aardgasvrij te krijgen. In de stuurgroep zitten mensen uit de wijkraad, de gemeente Haarlem en de TU Delft.

De ambitie is:
– het Ramplaankwartier aardgasvrij en toekomstbestendig maken
– met zelf opgewekte en opgeslagen warmte – zodat we zo weinig mogelijk hoeven te betalen voor warmte
– ‘warmtepomp-ready’ basisisolatie (niet persé maximale isolatie) om energieverbruik te verminderen en comfort te verhogen
–  collectieve aanpak – voordelig ontzorgen

Maar alleen mits:
– betaalbaar voor iedereen – woonlasten neutraal, ook als je geen eigen geld inlegt|
– geen afhankelijkheid van een commerciële partij, maar een eigen warmte coöperatie

Waar staan we nu?
Het SpaarGas team werkte de afgelopen maanden aan een flink aantal deelprojecten:

1 Ontwerpen van het ZonNet, een wijk-warmtenet dat we zelf opwarmen met zonne-energie.
Hoe zou dit eruit kunnen gaan zien?
In de warme maanden kunnen we dan in de wijk flink veel warmte opwekken, met PVT-zonnepanelen op daken (bijvoorbeeld op dakkapellen).
PVT-zonnepanelen wekken zowel elektriciteit als warmte op. Deze warmte kunnen we via een wijk-warmtenet in zo’n 4 tot 6 WKO’s opslaan. WKO betekent ‘warmte koude opslag’, ± 80 meter diep. In de koude maanden kan elke woning haar basiswarmte (± 18°C) daar uit halen en dit via een warmtepomp in de woning ophogen tot kamertemperatuur

2 Samenstellen van diverse Basis-isolatie pakketten, die we in de loop van 2020 willen gaan aanbieden verschillende isolatieniveaus afhankelijk van wat in de woning mogelijk is (niet per se label A dus). Verbeteringen van kierdichting en ventilatiesysteem zodat de woning warmtepomp-ready wordt en een hoger comfort geeft

3 Ontwerpen van de ZonKapel – een ruime dakkapel met daarop PVT-zonnepanelen, Het opstellen van de begroting voor de eventuele wijkbrede ‘uitrol’. Daarbij staan de vragen centraal: Wat kost het, ook in vergelijking met aardgasvrije alternatieven? Hoe organiseren we het zo dat ook iedereen woonlasten-neutraal mee kan doen?

Ramplaankwartier Koploperwijk?
Momenteel stelt de gemeente Haarlem een warmtetransitie plan op waarin wordt gekeken welke wijken kansrijk zijn om als eerste van het aardgas af kunnen. Onze wijk wordt mogelijk aangewezen als koploperwijk. Hierover willen de gemeente en het SpaarGas team onze wijk eind januari informeren en hierover vragen verzamelen en beantwoorden. De gemeente stuurt hiervoor deur aan deur een uitnodiging rond.

Meer weten?  Stuur een email naar info@spaargas.nu of kijk eens rond op www.ramplaankwartier.nl Let op: door op de link te klikken verlaat je Ramplaankwartier.info en kom je op de aparte site van Project Spaargas Ramplaankwartier.