Bestemmingsplannen

Het plangebied van bestemmingsplan Ramplaankwartier ligt ten westen van de binnenstad van Haarlem. Het plangebied wordt aan de westzijde begrensd door de gemeente Bloemendaal (direct ten oosten van de Elswoutslaan), aan de noordzijde door de Brouwersvaart,  aan de zuidzijde door de watergang langs de Leendert Meeszstraat en tennispark Duinvliet en aan de oostzijde door het tuinbouwgebied (bestemmingsplan binnenduinrand-)