Initiatievenplatform HaarlemLink

  Zet jezelf in de etalage! HaarlemLink is het online zusje van het Initiatievencafé: de plek waar Haarlemmers met een initiatief voor de stad hun idee kunnen presenteren en op zoek kunnen gaan naar medestanders en …lees verder »

Groene bewonersinitiatieven

Sinds 1 januari van dit jaar geeft de gemeente Haarlem geen rechtstreekse subsidie meer voor het aanleggen van een geveltuin of voor andere groene initiatieven, zoals bloembakken. U kunt nu voor hulp bij het …lees verder »

De Nieuwe Bavo bloeit

Een fleurig evenement in Haarlem van 20 t/m 27 april. De Haarlemse Nieuwe Bavo Kathedraal staat dan in de bloemen. Meer dan 100 studenten van diverse scholen laten, onder leiding van Meesterbinder Ingeborg Kemperman, de …lees verder »

Platform Rust bij de Kust

Circuitgeluid aan banden en geen Formule 1. Het platform Rust Bij De Kust is een samenwerkingsverband van organisaties en wijkraden die de verkeers- en geluidsoverlast van het circuit willen terugdringen. De mogelijke …lees verder »

Veegplan Haarlem 2017

update: Twee nagekomen tekstaanpassingen: De regel geldt alleen voor gebouwde erfafscheidingen (schuttingen, muren) en niet voor beplanting, zoals hagen en heesters. Er is geen inspraak maar wel reactie mogelijk tot 2 …lees verder »

Haarlem! Zijn er nog vragen?

  Kenniskwis 'Haarlem! Zijn er nog vragen? Het eerste exemplaar van 'Haarlem! Zijn er nog vragen?' werd donderdag 9 november aangeboden aan wethouder Joyce Langenacker en werd het eerste spelletje gespeeld. …lees verder »

Bijeenkomsten over nieuwe evenementenbeleid

  De gemeente Haarlem werkt aan een nieuw evenementenbeleid. Evenementen zijn belangrijk voor een stad, ze verbinden inwoners, ondernemers, bezoekers en toeristen met elkaar en zijn economisch van belang. Het …lees verder »

College Haarlem kiest voor een groene en bereikbare stad

Met het vaststellen van 'Haarlem 2040: Groen en Bereikbaar' maakt het college keuzes over de inrichting van de openbare ruimte voor de komende decennia. Dit is nodig omdat Haarlem groeit en we steeds meer eisen stellen …lees verder »

Samen naar een duurzaam Ramplaankwartier

Stichting Duurzaam Energie Ramplaan werkt met een steeds groter wordende groep bewoners aan het verduurzamen van onze wijk. Dat doen we niet alleen door energie te besparen of schone energie op te wekken maar door ook …lees verder »

Gemeentelijke zorgpolis

Haarlemmers met een krappe beurs, en met gemiddelde of hoge ziektekosten, kunnen met ingang van 2018 een collectieve ziektekostenverzekering afsluiten zonder eigen risico, de Gemeentelijke zorgpolis. Gemeente …lees verder »