NL-Alert

Heeft u NL-Alert al ingesteld op uw mobiele telefoon? Met dit alarmmiddel kan de overheid u in noodsituaties direct informeren over wat er aan de hand is. Met de nieuwe instelhulp is het aanzetten van NL-Alert nog eenvoudiger.

Steeds meer mobiele telefoons zijn al automatisch ingesteld om tekstberichten van NL-Alert te ontvangen. Op sommige telefoons moet u dit nog zelf doen. Dat gaat heel eenvoudig met de nieuwe instelhulp op www.nl-alert.nl/instelhulp.

Waarom NL-Alert?

NL-Alert wordt ingezet bij noodsituaties die uw leven of gezondheid in gevaar kunnen brengen. Denk aan een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. Met NL-Alert kan de overheid u direct een tekstbericht sturen wanneer zich in uw omgeving zo’n situatie voordoet. In dat bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Daarmee vormt NL-Alert een goede aanvulling op de alarmsirenes.

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt het óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.