NL-Alert

Waarom NL-Alert?

NL-Alert wordt ingezet bij noodsituaties die uw leven of gezondheid in gevaar kunnen brengen. Denk aan een grote brand waarbij giftige rook vrijkomt, explosiegevaar of een overstroming. Met NL-Alert kan de overheid u direct een tekstbericht sturen wanneer zich in uw omgeving zo’n situatie voordoet. In dat bericht staat wat er aan de hand is en wat u op dat moment het beste kunt doen. Daarmee vormt NL-Alert een goede aanvulling op de alarmsirenes.

NL-Alert werkt op basis van cell broadcast en niet met sms-berichten. Daardoor werkt het óók als het netwerk overbelast is. NL-Alert is gratis en anoniem. De berichten worden alleen uitgezonden in het gebied waar de noodsituatie zich voordoet. Uw naam en telefoonnummer zijn hiervoor niet nodig en blijven dus onbekend.

Meer informatie: NL-Alert | Crisis.nl