‘Wild plan’ voor huizen op tennispark

HAARLEM – Het voortbestaan van tennispark Duinvliet in het Ramplaankwartier in Haarlem is onzeker geworden. Eigenaar Albert Faase wil van het park af en op terrein woningbouw mogelijk maken. Het komende seizoen zou het laatste tennisseizoen op het park zijn. De wijk staat niet meteen te springen bij dat idee, zo lijkt.

Eigenaar wil af van Duinvliet
Faase zelf wil tegenover de krant ’absoluut geen’ toelichting over zijn plannen geven, laat hij telefonisch weten. Een heel korte toelichtingen hebben hij en zijn architect inmiddels wel gegeven tijdens een wijkraadsvergadering in het Ramplaankwartier. Eerder dit jaar heeft Faase bij de gemeente Haarlem bovendien al aangeklopt om de kansen van een bestemmingsplanwijziging af te tasten. Zo’n wijziging is nodig is om woningbouw op deze plek überhaupt mogelijk te maken.

Concreet
De gemeente heeft Faase te verstaan gegeven dat hij daarvoor eerst met een wat concreter uitgewerkt plan zal moeten komen, zo laat een woordvoerder weten. Bovendien is hem aangeraden in overleg te gaan met omwonenden. In zijn algemeenheid staat het huidige beleid van de gemeente Haarlem, vastgelegd in het coalitieprogramma, geen nieuwe woningbouw toe buiten het huidige stedelijke gebied.

Een uitgebreide presentatie staat nu gepland voor dit voorjaar, vertelt wijkraadsvoorzitter Bert Bouquet. De wijkraad wil voor een uiteindelijk oordeel eerst de reactie van wijkbewoners op die presentatie afwachten. Bouquet: ,,Op dit moment zien wij liever dat er hier een tennispark blijft. Kennelijk is er geen gegadigde te vinden die het park wil overnemen voor een prijs uit de eigenaar daarvoor in zijn hoofd heeft. Of die prijs reëel is, kan ik niet beoordelen. Ik kan mij voorstellen dat woningen meer opleveren, dat wel. Maar of dat hier een gelukkige keuze is..’’

Oorlogen
Rond tennispark Duinvliet zijn in het verleden halve juridische oorlogen uitgevochten, onder meer vanwege de lichtmasten. Het stukje grond aan de uiterst westelijke rand van Haarlem was ooit ingericht als moestuin van landgoed Elswout. De komst van tennisbanen werd destijds gezien als enorme aantastingen van het karakter van dit gebied.

Wijkraadsvoorzitter Bouquet: ,,Ik kreeg laatst een dossiermap daarover van iemand die dat allemaal heeft gevolgd. Dat is een erg dikke map. Als je dat ziet, heeft de huidige eigenaar nog een hele weg te gaan. Het lijkt een wat ’wild’ plan.’’

Grens
Elk plan tot herbestemming en ontwikkeling van deze locatie loopt onvermijdelijk tegen het probleem aan dat ze tegen de grens van buurgemeente Bloemendaal ligt. Een verkeersontsluiting via de Elswoutslaan (Bloemendaal) bleek in het verleden een brug te ver.

In de plannen van Faase zou sprake zijn de ontsluiting via de Ramplaan, dóór de woonwijk heen dus.

Door Richard Stekelenburg – 16-12-2014

krantenbericht Huizen op tennispark

 

Wilt u meer weten over grensconflicten met de gemeente Bloemendaal dan is dit wellicht een leuke tip:

een boek van Piet van der Ham, oud-wethouder van Haarlem en Bloemendaal over historische
grensconflicten tussen Haarlem en Bloemendaal.
Je kunt het gratis downloaden  via:

http://pietvanderham.nl/wp-content/uploads/2012/11/De-magie-van-een-gemeentegrens-web.pdf

Speak Your Mind

*