Werkzaamheden riolering

De combinatie BAM/vandervalk+degroot voert vanaf maandag 9 januari 2017 in opdracht van de gemeente Haarlem diverse reinigingswerkzaamheden uit aan de riolering in het Ramplaankwartier. De werkzaamheden duren ongeveer 4 weken.

De riolering in Haarlem wordt periodiek gereinigd en geïnspecteerd en vanuit deze inspectie komen maatregelen om de doorstroming van het vuilwater te waarborgen en het achtergebleven vuil te verwijderen.

Wat merkt u langs de openbare weg en in huis?

Reinigingsvoertuigen spoelen de rioleringsputten en leidingen door. Het achtergebleven vuil wordt eruit gezogen. Dit duurt ongeveer een kwartier, waarbij de wagens op de weg stil staan. De overlast is vergelijkbaar met de vuilophaaldienst.

Stankoverlast

De riolen worden onder hogedruk schoongespoten. Door luchtdrukverschillen kunnen de sifons in de woning leeg gezogen worden. Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen de woning en het gemeentelijk riool. Op deze manier kan er rioollucht in de woning terechtkomen. Zodra u de sifons in de woning weer vult door het toilet door te spoelen en de kranen even te laten lopen, zal de rioollucht snel verdwijnen.

Wateroverlast

Hoewel wateroverlast tijdens reinigingswerkzaamheden zelden voorkomt, bestaat de mogelijkheid dat door luchtdrukverschillen lucht en water via de huisaansluitingen de woning binnen komen. Het kan voorkomen dat er water via het toilet, de douche of een schrobputje in de woning omhoogkomt. Om schade te voorkomen, kunt u uw toiletdeksel in deze periode zoveel mogelijk naar beneden houden. Mocht u desondanks toch last hebben van water in uw woning, dan kunt u contact opnemen met BAM/vandervalk+degroot via 0174 – 247 474.

U kunt tijdens de werkzaamheden gewoon gebruik maken van toilet, douche of wasmachine. Omdat schoonmaakwerkzaamheden als deze, verschillen in tijdsduur, is het niet mogelijk om aan te geven op welk tijdstip BAM/vandervalk+degroot bij uw woning in de buurt is. De praktijk leert dat de aanwezigheid van de gele auto’s van de firma meestal een voldoende signaal is.

Een probleem melden

Merkt u problemen aan de riolering op openbaar gebied, dan kunt u online melden via melding doen.

Online enquête

BAM/vandervalk+degroot vindt het belangrijk om te meten hoe de dienstverlening wordt ervaren. Daarom nodigt de firma u uit om een korte enquête in te vullen over de werkzaamheden. U vindt de enquête op de website van BAM Infra.

Speak Your Mind

*