Watermachine in de duinen

…. is een brochure over het PWN-terrein aan de Zeeweg in Overveen.

Ansichtkaart Watertoren aan den Nieuwe Zeeweg001Het drinkwater complex van het PWN in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland is een belangrijk cultuurhistorisch icoon dat grote invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de Kennemerduinen.

Daarom bepleiten omwonenden en recreanten met de Stichting Vrienden van Middenduin om de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van dit voor waterwinning exemplarische complex te behouden.

Op verzoek van de Stichting heeft Nico van Bockhooven van Studio Blanca (architectuur en stedenbouw) in samenwerking met David Habets (landschapsarchitectuur) een analyse gemaakt van het PWN-terrein en het omliggende landschap. Deze analyse toont de samenhang tussen het duinlandschap en de waterfabriek en de cultuurhistorische waarde van de watermachine die gevormd wordt door de Prise d’eau – het waterwingebied in de duinen- en het ensemble van gebouwen.

De analyse beoogt op poëtische wijze een aanzet te geven voor een kwalitatief hoogwaardig landschappelijk, stedenbouwkundig en architectonisch ontwerp voor herontwikkeling van het bestaande ensemble en toevoeging van kwaliteit met respect voor de aanwezige cultuurhistorische, landschappelijke en natuur waarden.

De brochure kunt u downloaden van de website www.vriendenvanmiddenduin.nl
Desgewenst kunt u deze ook toegestuurd krijgen door overmaking van € 10,= op rekening NL83INGB0006759814 t.n.v. de Stichting Vrienden van Middenduin, Overveen

 

Speak Your Mind

*