Vrienden van Middenduin

Middenduin zicht PWN 2014_06Een aantal omwonenden van het PWN-terrein, Brouwerskolkgebied en Middenduin hebben de Stichting Vrienden van Middenduin opgericht om het woon- en leefomgeving in het landelijk gebied van Overveen bij de entree van het Nationaal Park beschermen. Ze willen hiermee de belangen van de omwonenden, recreanten en natuurgenieters behartigen.

Meer informatie vindt u op www.vriendenvanmiddenduin.nl

Speak Your Mind

*