Voorstel plek voor een boom

Voor iedere dode, zieke of omgevallen boom plant de gemeente Haarlem een nieuwe boom terug. Dat geldt ook als er bomen moeten wijken voor bijvoorbeeld een project. Soms kan zo’n boom niet op dezelfde plek worden geplant. Dan zoekt de gemeente een andere geschikte plek. Alle Haarlemmers mogen hier voorstellen voor doen.

Bewoners kunnen via deze website aangeven waar zij graag een extra boom of bomen zien. Als het mogelijk is, plant de gemeente hier een boom.

Aanvragers overleggen zelf met de omwonenden van de voorgestelde plek. Zij moeten het verzoek ondersteunen. De gemeente controleert of er geen kabels en leidingen in de grond lopen. Het kan zijn dat er daardoor te weinig ruimte is om een boom te planten.

Lees meer op de pagina Voorstel plek voor een boom.

Speak Your Mind

*