Verkeersveiligheid Rollandslaan

UPDATE

Donderdag 13 juli wordt het burgerinitiatief behandeld bij de Commissie Beheer. Aanvang 16.00 uur.
Meer info:

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Commissie-beheer/2017/13-juli/16:00/16-10-uur-Burgerinitiatief-Rollandslaan

 

————————————————————————————————————————

In het voorjaar van 2016 hebben wij, een groep bewoners van de Rollandslaan, een comité opgericht om aandacht te vragen voor het probleem van de verkeersveiligheid aan de Rollandslaan.

Er wordt te hard gereden, er zijn verschillende onoverzichtelijke verkeerssituaties en de voorrangsregels worden niet in acht genomen. De Rollandslaan nodigt uit tot te hard rijden door z’n ruime opzet. Door de parkeerdruk, het parkeren van grote voertuigen en het parkeren op straathoeken ontstaan er voor verkeersdeelnemers onoverzichtelijke situaties. Ook ervaren automobilisten de Rollandslaan als voorrangsweg en wordt er vaak geen voorrang verleend aan van rechts komend verkeer.

Tijdelijke maatregelen

De gemeente zag ook de ernst in van de situatie en heeft geld beschikbaar gesteld voor het maken van een plan tot herinrichting van de weg tot een 30 km-straat en voor het nemen van tijdelijke maatregelen.

Het verkeersadviesbureau BVA heeft goede plannen gemaakt voor een volledige herinrichting van de Rollandslaan tot 30 km weg. Deze plannen zijn gepresenteerd op 18 april in de Blinkert. Ook presenteerde BVA drie varianten voor tijdelijke maatregelen. Aan de bewoners werd gevraagd een keuze te maken. De uiteindelijke keuze is gevallen op de variant waar alle tijdelijke maatregelen in versoberde vorm konden worden uitgevoerd.

Bij de entree van de wijk bij de vijver en bij het voormalige busstation zullen elementen geplaatst worden die het verkeer dwingen om af te remmen. In het lange, rechte stuk Rollandslaan tussen de vijver en de Dekamarkt zullen parkeervakken worden ingetekend om de weg optisch te versmallen.

Hoe de maatregelen er precies uit gaan zien is te lezen op: https://www.haarlem.nl/rollandslaan-snelheid-remmende-maatregelen/

Vrijdag 16 juni zijn de eerste contouren getekend van de maatregelen en borden geplaatst. De weken hierna zullen de daadwerkelijke werkzaamheden starten. Er zal enige overlast komen voor de bewoners maar deze zullen van korte duur en de moeite waard zijn.

Het Comité verkeersveiligheid Rollandslaan is blij met deze maatregelen. De tijdelijke maatregelen zijn echter een sobere, uitgeklede versie van een echte herinrichting van de Rollandslaan tot een 30 km straat. We zijn er dus nog niet.

Burgerinitiatief

Het Comité is een burgerinitiatief gestart om aandacht te vragen voor de kwestie rondom verkeersveiligheid. Reeds in 1999 is het gehele Ramplaankwartier een 30 km wijk geworden en de andere straten zijn als 30 km weg ingericht. Ook de Rollandslaan stond op de planning om heringericht te worden en in 2009 zou men hier een start mee maken. Het plan voor de herinrichting was getekend en de gehele instemmingsprocedure met de bewoners was doorlopen. In die tijd, 10 jaar geleden, was het riool al aan vervanging toe en ook het asfalt en de stoepen moesten worden opgeknapt.

Door verschillende omstandigheden is het van de uitvoer nooit gekomen. In 2013 is de herinrichting zelf geheel van de planning verdwenen.

Met ons burgerinitiatief, waarvoor meer dan 200 mensen hun handtekening hebben gezet en meer dan 80 % van de bewoners van de Rollandslaan, willen wij de politiek bewegen om de herinrichting van de Rollandslaan weer op de planning te zetten en deze binnen afzienbare tijd uit te voeren.

We wachten al bijna 10 jaar op deze herinrichting. De tijdelijk maatregelen zijn een begin van de inrichting van onze straat tot 30 km weg, maar ons uiteindelijke doel is de uitvoering van het gehele plan van BVA, waardoor de Rollandslaan een stuk verkeersveiliger zal zijn.

Renger Ruiter, Dennis Walbrecht, Eelco Fortuin, Stefan Meijers Gert-Jan Munk,
Desiree Kootstra, Maarten Toorenaar, Geert-ArjenBalder

 

Speak Your Mind

*