Veranderingen in de Zorg

Het huidige systeem van maatschappelijke ondersteuning en activering staat onder grote druk. In Nederland is er steeds minder geld voor professionele ondersteuning en begeleiding, terwijl de behoefte daaraan juist groeit. Er is een ander systeem nodig waarbij de overheid er enerzijds naar streeft om verbeteringen door te voeren en anderzijds een groter beroep doet op de burger, op de professionele partners, op solidariteit en zorgen voor elkaar. In Haarlem maken we met elkaar de stad; als inwoners, opvoeders, kinderen, jongeren, ouderen, ondernemers, sociaal-maatschappelijke organisaties en als gemeente. We zijn er samen voor elkaar. www.haarlem.nl/samen-voor-elkaar/

Voor algemene informatie kunt u ook kijken op de https://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

Krijgt u al hulp en heeft u specifieke vragen over uw persoonlijke situatie? Dan kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverlener. Die kent uw situatie.

 

Speak Your Mind

*