Uitslag enquête tennispark Duinvliet

Duinvliet

De wijkraad heeft een enquête gehouden onder de wijkbewoners omtrent de woningbouwplannen op het tennispark Duinvliet. Op basis van de uitslag van de enquête heeft de wijkraad een standpunt geformuleerd. U treft hier dit standpunt, de uitslag van de enquête en de achtergronden. De wijkraad heeft de wethouder verzocht om een afspraak om het bijgaande stuk te bespreken.

Speak Your Mind

*