Ter inzage ontwerpbesluit Scharrelbosje

Zoals u weet heeft Pré Wonen een omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van een woon-/zorgcomplex in het Dr. Willem Dreesplantsoen aan de zijde van de Pieter Wantelaan. De ontwerp-omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken liggen vanaf vrijdag 2 mei 2014 tot en met donderdag 12 juni 2014 ter inzage. De bekendmaking kunt u vanaf 1 mei terugvinden via de website www.haarlem.nl/mededelingen onder het kopje ‘Officiële bekendmakingen.

De stukken kunnen worden ingezien in de publiekshal in de Raaksport, Zijlvest 39, 2011 VB ter Haarlem (hoek Zijlvest/Raaks). De publiekshal is op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur. Op donderdag van 09.00 tot 20.00 uur.

Zienswijzen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders van Haarlem, t.a.v. het afdelingshoofd VVH/Omgevingsvergunning, Postbus 511, 2003 PB te Haarlem. De brief moet voorzien zijn van de naam van de indiener(s), handtekening, adres, datum, en de naam van het ontwerpbesluit (2013-01861 woon-/zorgcomplex Dr. Willem Dreesplantsoen/Pieter Wantelaan).

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om zienswijzen mondeling in te dienen. Dit kan alleen op afspraak via de hoofdafdeling Dienstverlening telefoon 14023.

De ingediende zienswijzen worden betrokken bij het nemen van een definitief besluit. Tegen een definitief besluit kan door belanghebbenden (rechtstreeks) beroep worden aangetekend bij de rechtbank.

haarlem-logo2-150x150

Speak Your Mind

*