Subsidie sociale initiatieven

Voorstellen kunnen nog tot 1 oktober 2017 ingediend worden. Lees meer op www.haarlem.nl/sociale-initiatieven

Haarlem zoekt weer nieuwe sociale ideeën of projecten met als resultaat; Haarlemmers in wijken en buurten komen beter met elkaar in contact en helpen elkaar om prettig en zelfstandig te wonen en te leven. De gemeente wil vernieuwende sociale ideeën en kleinschalige nieuwe bewonersinitiatieven kansen bieden om tot ontwikkeling te komen. Daarom worden sociale ideeën die nieuw zijn voor Haarlem of die een verbinding leggen tussen zorg en welzijn gestimuleerd met de subsidieregeling sociale initiatieven.

Nieuw

De afgelopen periode hebben diverse projecten geld gekregen voor een vernieuwend of verbindend idee. Bijvoorbeeld het project Project Delftwijk Hand in Hand. Doel van het project is het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van vrouwen door het aanbieden van activiteiten met een preventief, ontspannend en informatief karakter zowel thematisch als algemeen van aard.

Verbinding tussen zorg en welzijn

Ook het project Juttersgeluk heeft subsidie gekregen met als doel kwetsbare Haarlemmers voor wie een ‘gewone’ baan nog niet zo gewoon is, zelfredzamer te maken door creatief bezig te zijn op het strand en in de duinen en samen te werken aan een duurzame toekomst.

Vóór 1 oktober 2017

Organisaties, stichtingen, wijkraden en bewoners kunnen hun idee insturen vóór 1 oktober 2017. Iedere inzender krijgt de gelegenheid in een korte presentatie zijn/haar idee kracht bij te zetten (eind oktober of begin november). Goede sociale ideeën zijn geld waard en zijn onmisbaar voor onze wijken en buurten. De gemeente laat zich graag verrassen!

 

Speak Your Mind

*