Stilstaan bij parkeren

DEBAT OVER HET PARKEERREFERENDUM IN DE PLETTERIJ OP 4 JULI

Vanuit een onafhankelijke positie zoomt de Pletterij 4 juli in op het parkeerreferendum van 19 juli. Er komen twee onderwerpen aan de orde: de ervaringen elders met het digitaal parkeren in plaats van de papieren bezoekersschijf en de advisering van de wijkraden in het gelopen traject.

Jan Kant, medewerker van de gemeente Alkmaar komt vertellen hoe het in Alkmaar werkt. Immers, je kunt mooi praten vanaf de tekentafel en over de theorie maar de praktijk heeft het laatste woord. Daarbij zal onder andere aan de orde komen hoe het gesprek met de stad over het nieuwe beleid is gevoerd en welke reacties het nieuwe beleid heeft opgeleverd. Maar we zijn ook benieuwd naar het financieel voordeel voor de gemeente en welk risico aangrenzende wijken lopen waar het beleid (nog) niet geldt. De wethouder is uitgenodigd om het voorstel van Haarlem toe te lichten.

Verder richten we ons op de positie van de wijkraden in het parkeerdebat, niet alleen de direct betrokken wijkraden in het centrum en aangrenzende wijken, maar juist ook die uit de rest van de stad. Wij nodigen allen uit en vragen hun mening en adviezen. Aan het eind van de avond kleuren we de kaart van Haarlem in met de adviezen van de wijkraden. Na het referendum kunnen we kijken of de kiezers dezelfde mening waren toegedaan.

Wijkraadsleden, geïnteresseerden, raadsleden, iedereen is welkom op deze avond. De debatavond vindt plaats bij de Pletterij. Lange Herenvest 122, 2011 BX Haarlem en begint om 20.00 uur, de toegang is gratis. Reserveren kan via www.pletterij.nl.

Speak Your Mind

*