Spaarnelanden start met wijkteams

WijkteamsSpaarnelanden wil dichter bij de inwoners van Haarlem staan. Daarom zijn ze vanaf 1 maart jl. gestart met wijkteams. Het wijkteam onderhoudt de eigen wijk en pakt direct klantvragen op. Dit doen ze samen met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Op deze manier geeft Spaarnelanden invulling aan de maatschappelijke rol die het bedrijf wil vervullen in Haarlem. De eerste wijkteams in Schalkwijk, Oost en Zuidwest zijn inmiddels gestart. In het centrum starten ze eind mei en in juni is Noord aan de beurt.

Het wijkteam bestaat uit een meewerkend voorman en een medewerker die de voorman kan vervangen. Beiden vullen elkaar aan en begeleiden de andere leden van het wijkteam, dit zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

In de wijk bekijkt de voorman of de omgeving schoon, heel en veilig is. Het wijkteam gaat vervolgens aan de slag met de dingen die ze zelf kunnen doen. Ze bereiden het werk van het groenteam voor, helpen met eenvoudige taken en ruimen groen en ander afval op. Het wijkteam voert ook eenvoudig snoeiwerk en eenvoudige reparaties aan bestrating en straatmeubilair uit. Voor de werkzaamheden die ze niet zelf kunnen doen, schakelt de voorman een andere ploeg in.

Werk maken van participatie
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen zinvol meedoen met het wijkteam, zichzelf ontwikkelen en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Spaarnelanden maakt hiermee werk van participatie. De instroom in onze teams organiseren we samen met andere partijen in het sociale domein zoals Paswerk, Pasmatch, Agros, AM Groep, de Hartekamp Groep, Dock en het COA.

Spaarnelanden coacht de voormannen tijdens het dagelijkse werk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt goed te leren begeleiden. Een combinatie van operationele uitvoering met mensontwikkeling past goed bij ons bedrijf en maakt ons uniek. Daarbij werken we ook intensief samen met andere teams in de stad zoals teams van het Buurtbedrijf, Dock, Reclassering en de Hartekamp Groep.

Tenslotte wil Spaarnelanden duurzamer werken. Daarom werkt het wijkteam vanuit een vaste locatie in de wijk. Ook werken we minder met machines. Zo zorgen we voor minder autokilometers, een meer geluidsvrije stad en een gezondere werkomgeving.

Eigen wijk
De wijkteams hebben een locatie dicht bij hun werkterrein zodat efficiënt en duurzaam kan worden gewerkt. Voor Zuidwest is dat De Hout aan de Oosterhoutlaan. Maak gerust een praatje met de leden van het wijkteam als u ze tegenkomt in de wijk.

 

image001

Speak Your Mind

*