Scharrelbosje heeft een wonder nodig

Donderdagavond 13 juni jl. kwam de commissie Ontwikkeling bijeen. Op het agendapunt stond o.a. het Bestemmingsplan Ramplaankwartier. De tribune was goed bezet door o.a. de omringende bewoners van het Scharrelbosje (deel van het Dr Willem Dreesplantsoen), winkeliers, vertegenwoordigers dak-opbouw  Jan de Mijterlaan-Jan Bontelaan en vertegenwoordigers wijkraad en website Ramplaankwartier .

Voordat er werd ingesproken op het Scharrelbosje, kwam de wachttijd van een jaar aan bod om winkelbestemming om te zetten naar een gemengde bestemming – naar winkel óf woonruimte-bestemming  dus. De voorgestelde, gewijzigde,  regel om een jaar te wachten,  is door de mening van vele politieke partijen nog niet geadviseerd.  Afwachten wat de beslissing  in de  komende Gemeenteraadsvergadering oplevert.

Vervolgens werd er door twee wijkbewoners ingesproken tegen de mogelijkheid een opbouw op huizen te bouwen. Omdat het gaat om architectonisch ontwerpen, wordt door de Gemeente dit punt nader onderzocht. De Nota Cultureel Erfgoed en Ruimte, die zeer binnenkort het daglicht ziet, wordt door politieke partijen afgewacht alvorens een zienswijze te geven.

Als laatste was de bouwbestemming van het Scharrelbosje aan de beurt. De Gemeente heeft dit in 2009 verkocht aan Pré Wonen. Pré Wonen wil het nu gaan bebouwen. Hier is veel verzet tegen, het is het enige stuk openbaar gelegen  groen van de wijk. De heer Baljet sprak namens de bewoners. Voor Prè Wonen nam de heer Van Zeijl het woord: Het is een zuiver financiële kwestie. Gegoochel met grondruil ziet hij niet zitten.  Helaas, ondanks dat 3 fracties nog met hun achterban gaan praten, zal er,  zoals het er op avond van Commissievergadering Ontwikkeling  uitzag, gebouwd gaan worden. Pré Wonen is nu eenmaal eigenaar. De Gemeente zou de grond best terug mogen kopen, dan is Pré Wonen nog tot onderhandelen genegen, maar dat zou een ‘klein’ wonder’ zijn – zeg maar een groot wonder in deze tijden van geld tekort.

 

_DSC4343 zaal _DSC4346 tribune

_DSC4344

Speak Your Mind

*