Samen naar een duurzaam Ramplaankwartier

Stichting Duurzaam Energie Ramplaan werkt met een steeds groter wordende groep bewoners aan het verduurzamen van onze wijk. Dat doen we niet alleen door energie te besparen of schone energie op te wekken maar door ook een plan te ontwikkelen waarmee onze wijk volledig aardgasvrij kan worden.

SpaarGas Invulparty groot succes

Over het gebruik van aardgas is de laatste tijd veel te doen en ook de CO2-uitstoot moet omlaag. Het meerjarenproject SpaarGas waarin DE Ramplaan met TU Delft en de gemeente Haarlem samenwerkt, onderzoekt daarom hoe onze wijk de komende jaren zoveel mogelijk aardgasvrij kan worden. Het liefst doen we dit in combinatie met lagere maandlasten en meer comfort in huis.

Hiervoor werd maandag 6 november was de eerste SpaarGas Invulparty in De Blinkert georganiseerd waar meer dan 80 bewoners uit de wijk aanwezig waren. Doel was om een begin te maken met het invullen van het SpaarGas Huisdossier; een speciaal voor dit project ontwikkelde oplossing waarin tot in detail allerlei gegevens over de woning worden vastgelegd.

SpaarGas coaches aan de slag

Tijdens de SpaarGas Invulparty werden ook zo’n 20 SpaarGas Coaches voorgesteld. Deze wijkbewoners die soms hun eigen huis vaak al flink hebben verduurzaamd, zullen de komende tijd andere bewoners tijdens SpaarGas Straatparty’s helpen met het invullen van het SpaarGas Dossier. Deelnemers worden hierbij zoveel mogelijk gekoppeld aan een SpaarGas Coach die daar in de straat woont . Er is ook een team van Energie-experts in de wijk die kunnen helpen om lastige vragen te beantwoorden.

De gegevens in het SpaarGas Huisdossier worden gebruikt om o.a. een nauwkeurig beeld te krijgen van de energiebehoefte en het besparingspotentieel in onze wijk. SpaarGas wil voor de meest voorkomende typen woningen in onze wijk een aantal gasloze oplossingen ontwikkelen en tegelijkertijd onderzoeken welke maatregelen op wijkniveau voor ons het meeste gunstige effect hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het aanleggen van een warmtenet of warmte-koudeopslag (WKO).

Analyseren

De komende tijd wil SpaarGas tenminste 100 woningen in de wijk volledig analyseren. Daarnaast zal contact worden opgenomen met partijen als Elan, Spaarnesant en PréWonen om te kijken hoe hun gebouwen in onze wijk ook kunnen deelnemen aan SpaarGas.

Ook uw woning verduurzamen en meewerken aan een betere wijk? Meedoen aan SpaarGas is kosteloos, zonder verplichtingen en zorgt ervoor dat u straks over interessante inzichten beschikt waarmee het eenvoudiger wordt energie te besparen en uw woning te verbeteren. Aanmelden kan op spaargas.nu.

 

Goed nieuws van de energiecoöperatie

In de zomer van 2015 werd door Coöperatie DE Ramplaan het grootste collectieve zonnestroomdak van Nederland geopend. De installatie met zo’n 1.350 panelen op het dak van de Fablo Tennishal in het Westelijk Tuinbouwgebied wekt sindsdien schone energie op voor meer dan 220 huishoudens in onze wijk en daarbuiten.

Wel was er sinds de start onduidelijkheid of de coöperatie al of niet btw moest afdragen over de inleg van de leden. Na lang touwtrekken en een aanpassing van het is de belastingdienst van mening dat niet langer het geval is en krijgen de alle leden € 53,30 per zonnestroomdeel retour. Een mooie opsteker die ook nog eens een positieve invloed heeft op de terugverdientijd. Ook meedoen? Meldt u dan op deramplaan.nl voor zonnestroomdelen om op de wachtlijst te komen.

 

Duurzame Doe Markt

De door Stichting DE Ramplaan georganiseerde Duurzame Doe Markt for kids op 14 oktober was weer een succes. Kinderen hebben de toekomst en onder die vlag hebben kinderen op een leuke, interactieve manier veel geleerd over water zuiveren, afval scheiden, wind en zonne-energie. Nieuw was dit jaar de ‘watertafel’, waarmee werd gedemonstreerd wat de invloed is van bestrating op het waterniveau in een stad. Met dan aan PWN, Natuur Milieu Educatie (gemeente Haarlem) en de Beatrixschool.

Heb je het gemist, maar wil je met je familie toch leren over duurzaamheid, geef je dan op voor de derde ronde van de Energy Battle die loopt van 15 januari tot en met 11 februari.  Er doen al meerdere families mee met kinderen op de Beatrix- of Aloyisiusschool en er zijn nog enkele plaatsen vrij in het team ‘Haarlem3’. Je doet een battle tegen jezelf en probeert zoveel mogelijk energie te besparen a.d.h.v. handige tips. Je kind wordt omgedoopt tot ‘energieheld’ en ervaring leert dat ze het erg leuk vinden om mee te doen. Opgeven kan via stichting@deramplaan.nl. Voor meer informatie kijk op: klimaatverbond.nl of op de site van Stichting De Ramplaan (deramplaan.nl) voor een verslag van eerdere edities onder de oudere nieuwsitems op de startpagina.

 

Speak Your Mind

*