Presentatie Stadsbouwmeester

stadsbouwmeesterDe stadsbouwmeester, Max van Aerschot, werkt aan de stadsplattegrond 2052. Het wordt uitgegeven als boek en verschijnt nog dit jaar bij Nieuwe Gracht producties (http://stadsplattegrond.jimdo.com). Het boek bestaat uit ca. 25 in olieverf geschilderde stadsplattegronden van stad en regio in 2052 (200 jaar na de drooglegging van de Haarlemmermeer) met illustraties van Eric Coolen en onder redactie van o.a. Michaëla Bijlsma, beiden van Nieuwe Gracht producties. De stadsplattegronden zijn in de geschiedenis van de stad door voorgangers van de stadsbouwmeester, kunstenaars en andere geleerden altijd getekend naar aanleiding van de situatie en stand van zaken waarin de stad zich bevond. Nu – in een tijd dat men de hele wereld, dus ook onze mooie stad elk uur van de dag via Google kan bestuderen – kiest de stadsbouwmeester voor een weergave in 2052 om accenten en adviezen te verbeelden en vooral ook te laten zien wat bepaalde besluiten in het ruimtelijk domein tot gevolg kunnen hebben. De olieverf plattegronden verbeelden met name ook voorstellen in de openbare ruimte in de schaal van de regio: Zuid Kennemerland, MRA-West, Amsterdam, Haarlem, Leiden, Gouda (Rijnland) maar vanzelfsprekend ook in de stad.

Max van Aerschot wil u graag een presentatie/ preview van het boek geven om te laten zien waarom hij deze publicatie van belang acht, maar nog meer om aan de hand van de inhoud een reactie van betrokken bewoners en wijkraden op dit initiatief te krijgen.

De bijeenkomst vindt plaats op 15 oktober, van 19.00 tot 20.30 in het Badhuis op het Leidseplein.

U kunt zich aanmelden voor deze presentatie via zuidwest@haarlem.nl. met als onderwerp : presentatie Stadsbouwmeester

Speak Your Mind

*