Plaza West

wonen, werken, winkelen en welzijn

In maart 2016 wisselde het gebied Plaza West (het voormalige PTT-expeditieknooppunt aan de Westergracht) van eigenaar. Daarmee zijn er uitdagende nieuwe plannen op tafel gekomen voor woningen, extra winkels, een fitnesscentrum en een kinderspeelparadijs.

Enkele honderden omwonenden bezochten in juli de inloopbijeenkomst die eigenaar Plaza West Haarlem B.V. organiseerde. “Zij reageerden overwegend positief”, vertelt directeur Han Kleinjan. “Wij willen circa 600 huurappartementen en studio’s in verschillende gebouwen realiseren voor een brede doelgroep. Dit project is voor studenten, starters, kleine gezinnen en senioren interessant. De huurappartementen variëren in grootte van circa 50 tot ruim 100 m2 en de studio’s van circa 20 tot 45 m2.”

Fitness en Monkey Town

Mensen hebben faciliteiten nodig en er is voldoende ruimte ingepland om in deze behoefte te voorzien. Kleinjan: “Naast de bestaande supermarkten en winkels komt aanvullende winkelruimte. Verder vestigen zich Fitnesscenter Fit For Free en kinderspeelparadijs Monkey Town op de verdieping boven de supermarkten. Daarbij wordt er voor alle functies voldoende parkeergelegenheid gerealiseerd.”

De woningen zitten in een gewilde prijsklasse, weet Alexander Smal, procesmanager van de gemeente. “Wij zijn blij met dit diverse aanbod aan woningen voor verschillende doelgroepen. Het toewijzen van de woningen verloopt te zijner tijd via een makelaar, de gemeente is hierin dus geen partij.”

Hoe nu verder?

Wel heeft de gemeente overleg over de plannen met de eigenaar, een klankbordgroep en belangengroeperingen, zoals de Haarlemse Bomenwacht en de Fietsersbond. “Toevallig heb ik vanochtend nog overleg gevoerd”, vertelt Smal. “De huidige plannen voor de woongebouwen passen binnen het bestemmingsplan. De ondergrondse parkeervoorziening in het middengebied, dat openbaar toegankelijk is, past niet binnen het bestemmingsplan. Daarvoor moet een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure worden doorlopen. Over de terreininrichting zal nog met de omwonenden worden gesproken. Waar mogelijk wordt met de geleverde input rekening gehouden bij de definitieve invulling. Uiteraard wordt alles getoetst aan de wettelijke regelgeving. Het uitgangspunt is om voor iedereen een prettig en leefbaar gebied te maken.”

Groot plan

Kleinjan: “Het bouwverkeer gaat via de Eysinkweg, de meest logische en veilige weg. De funderingspalen worden geboord en niet geheid. De vergunningen worden dit najaar aangevraagd. Het is nogal een groot plan dat gefaseerd zal worden uitgevoerd, te beginnen met het braakliggende terrein aan de zuidzijde en daarna richting de Westergracht, waarbij het kantoorgebouw (Office Hotel) en het bruggebouw gesloopt worden ten behoeve van de nieuwbouw. De parkeerfaciliteit voor circa 950 parkeerplaatsen is voor driekwart ondergronds gepland. Verder wordt er goed gekeken naar de invulling van de openbare ruimte en het groen. Extra kwaliteit is de aanleg van een waterpartij met op de oostelijke grens een groene strook en een brug daaroverheen voor langzaam verkeer van en naar de Van Oosten de Bruijnstraat.”

Opvallend vindt hij de vraag naar appartementen met uitzicht op ‘zee’. “Er is veel vraag naar appartementen met uitzicht op de duinen. Bovenop het bestaande gebouw worden zogenaamde strandhuisjes gebouwd. Een deel daarvan is gericht op het westen (de duinen) en het andere deel op het centrum van de stad.”

Kijk voor meer informatie op www.plazawest.nl

Speak Your Mind

*