Platform Westelijk tuinbouwgebied

… start gesprek over duurzame toekomst

WTG vanaf randweg zonnebl 0237Het prachtige landschap van het Westelijk tuinbouwgebied (WTG) is zeer waardevol voor Haarlem. Deze prachtige ecologische buffer tussen de stad en de duinen is onlosmakelijk verbonden met Haarlem. Natuurlijk is de openheid van het gebied een grote factor van de landschappelijke waarde van het WTG. Maar ook de ondernemers die in het gebied al heel lang hun ondernemingen hebben, voegen waarde toe aan het gebied. Dit kan soms kan leiden tot situaties waar er een tegenstrijdigheid is in belangen.

Alleen in een goede samenwerking tussen ondernemers, bewoners en gemeente komen we tot een duurzame inrichting en beheer van dit prachtige gebied. Een gebied waar enerzijds de landschappelijke waarden zijn veiliggesteld en anderzijds een optimale mix wordt gevonden tussen agrarische bedrijfsvoering,  recreatieve – en ecologische ontwikkelingen. In deze samenwerking zijn de belangengroep Agrarische bedrijven westelijk tuinbouwgebied Haarlem en de stichting Westelijk tuinbouwgebied een belangrijk partner. Daarom faciliteert de gemeente een platform waar structurele ontmoetingen tussen deze partners, waaronder de gemeente, mogelijk zijn. Een platform waarbinnen veel belangen overeenkomen. Maar waar we op basis van gelijkwaardigheid met elkaar in gesprek kunnen over de punten waar belangen van elkaar verschillen.

Op donderdag 2 juni hebben betrokkenen elkaar ontmoet, onder voorzitterschap van wethouder van Spijk. Er is gesproken over de doelstellingen van alle partijen voor het gebied. Deze komen grotendeels overeen, maar uiteraard zijn er verschillen. Over deze verschillen gaan de partners in het platform Westelijk tuinbouwgebied met elkaar in gesprek. Het eerste wat met elkaar wordt besproken in september zijn de houtskooltekeningen van het bestemmingsplan binnenduinrand, waarvoor de belangengroepen en gebruikers in  het gebied al in een eerder stadium zijn geconsulteerd. Verder organiseren de agrariërs een kijkje in hun keuken. Het platform wil meerdere malen bij elkaar komen. Maar mochten er tussentijds zaken spelen, die niet kunnen wachten tot een volgende bijeenkomst, weten de partijen elkaar te vinden.

Speak Your Mind

*