Plastic, papier, glas – zonde om weg te gooien

Sinds vorig jaar is onze wijk één van de proefgebieden van de gemeente voor duo containers, waar in de ene helft plastic kan worden verzameld en in de andere papier. Naast onze wijk, waren er ook andere delen van Haarlem betrokken bij de pilot om te kijken of deze manier van afval inzamelen het percentage hergebruik omhoog brengt.

In het DE Café in februari over afval scheiden, kwam Laurina van Dam van Spaarnelanden vertellen over de resultaten van de proef. Het blijkt veel effect te hebben. Waar er voorheen gemiddeld 7 kilo per jaar in de proefwijken aan plastic werd ingezameld, is het in tijdens de proef gestegen tot 40 kg per huishouden! Ook voor het inzamelen van papier zijn mooie cijfers bereikt. Waar het eerst 74 kilo per huishouden per jaar was, is het in de proef gestegen tot 108 kilo per huishouden.

Het is nog niet mogelijk om heel gedetailleerde cijfers over onze wijk te kunnen geven per afvalstroom, maar wel dat we in onze wijk gemiddeld 209 kilo per bewoner aan afval produceren

plastic papier 1

Naast de uitgebreide informatie vanuit Spaarnelanden, heeft ook de beleidsmedewerker Gülsüm Kurk vanuit de gemeente Haarlem vertelt over de plannen voor de toekomst. Een enorme reductie aan restafval (56%) is nodig om de landelijke doelen voor 2020 te halen.

Repair Café ook voor de Ramplaan!

Weggooien? Niet dus! Want bijna elk kapot apparaat kan worden gemaakt. Dat is het idee achter het Repair Café. Stichting Duurzame Energie Ramplaan werkt sinds kort samen met Repair Café Overveen. Zodat ook bewoners van het Ramplaankwartier hun spullen kunnen laten repareren. Beter voor het milieu en voor je portemonnee!

Apparaten met een stekker kunnen meestal worden gerepareerd. Maar ook kleding, speelgoed, fietsen, sieraden, tuingereedschap, en noem maar op. Reparaties zijn gratis, maar een fooi in de fooienpot is altijd welkom. Het Repair Café helpt zo de afvalstroom te verminderen. Waarom iets weggooien als je het ook kunt maken? Afgelopen Repair Café zijn ook al een aantal wijkbewoners met hun te repareren spullen langs gekomen. Door de grote belangstelling was er, afhankelijk van de soort reparatie, soms wel een wachttijd. Maar wachten kan ook gezellig zijn als er koffie/thee met taart kan worden genuttigd. Het is tenslotte niet voor niets een Repair ‘Café’.

Het Repair Café wordt elke 6 weken gehouden. De data van het Repair Café 2016 zijn:

  • za 17 september 2016:
    za 29 oktober 2016 (kledingruil café):
  • za 17 december 2016:

Locatie: Vrijburglaan 17 in Overveen. Bewoners van het Ramplaankwartier zijn hier dus ook van harte welkom!

Ben je zelf een goede reparateur en vind je het leuk om een bijdrage te leveren, laat het weten aan stichting@deramplaan.nl en/of kijk op

www.duurzaamoverveen.nl/content/repair-café-overveen

 

Stand van zaken rondom Energiebesparing Ramplaankwartier

Onze wijk is zeer actief als het gaat om het verduurzamen van het Ramplaankwartier. Maar heeft dat nu ook resultaat?

Naast dat de Stichting DE Ramplaan zelf natuurlijk wil weten wat het effect is van de vele activiteiten die het ontplooid, is ook de gemeente benieuwd naar de effecten.

Iets wat natuurlijk meteen opvalt is de toename van het aantal zonnepanelen op de diverse daken. Maar er is meer. Op basis van diverse bronnen (o.a. informatie van de netbeheerder) is een overzicht gemaakt van het gas en elektriciteitsverbruik en de duurzaam opgewekte elektriciteit voor de jaren 2010 t/m 2015.

Overzichten verbruik elektriciteit, gas en opgewekte elektriciteit

plastic papier 2

Elektriciteit verbruik in de periode 2010 t/m 2015

Overall is het gemiddelde verbruik gedaald. Waarbij interessant is te vermelden dat die daling vooral te danken is vermindering van particulier verbruikt met 7,8%, waar het zakelijke verbruik juist is gestegen met 8,7%. In 2015 waren er 48 objecten met zonnepanelen, goed voor 80.532 kWh. Goed om op te merken: de zonnestroom centrale op de Fablohal zit hier nog niet bij!

Gasverbruik in de periode 2010 t/m 2015

Gasverbruik is over de hele linie gedaald, zowel bij particulieren (met 12,1%) als bij zakelijke gebruikers (met 9,3%)

Stichting DE Ramplaan streeft naar een totale verlaging van 12,5 % voor gas en elektraverbruik in 2016 t.o.v. 2010. We zijn dus goed onderweg, maar het kan altijd beter. Geïnteresseerd hoe je zelf kunt bijdragen? Kijk op  www.deramplaan.nl

Speak Your Mind

*