Parkeren in Haarlem: de stad is aan zet

Het college heeft besloten om uitgebreid in gesprek te gaan met de stad over het parkeren op straat en in de parkeergarages.

Het aantal inwoners in Haarlem neemt gestaag toe. Omdat Haarlem de grenzen al bereikt heeft, kan groei alleen door verdichting van de stad. In de toekomst neemt de parkeerdruk daardoor toe. Het college wil de lusten en lasten van parkeren nu en in de toekomst zo eerlijk mogelijk verdelen en de ruimte in de hele stad optimaal benutten, zodat naast parkeren ook op andere manieren gebruik gemaakt kan worden van de openbare ruimte.

Het gemeentebestuur wil het parkeren in de stad op een gebruiksvriendelijke, gastvrije manier regelen en onnodige kosten vermijden. Dat kan door gebruik te maken van de kansen die de huidige technieken ons bieden.

Hoe de gemeente dat gaat doen staat nog open, “daarvoor willen we eerst in gesprek met de stad”, zegt wethouder Cora-Yfke Sikkema. Wel is er een aantal belangrijke randvoorwaarden. Het moet de privacy waarborgen, gebruiksvriendelijk en gastvrij zijn en onnodige kosten moeten worden vermeden.

Sikkema: “In eerdere gesprekken heb ik gemerkt dat er op het gebied van parkeren veel verschillende knelpunten en ideeën zijn. In de gesprekken die we nu gaan voeren met de bewoners, ondernemers en andere bezoekerstrekkers willen we de verschillende belangen voor het voetlicht brengen. Daarnaast willen we ook gebruik maken van de kennis en ervaring die er in de stad is op het gebied van parkeren om in alle openheid een afweging te maken.

In september staat er een aantal oriënterende gesprekken gepland met bewoners, ondernemers en instellingen die veel bezoekers trekken. De belangrijkste thema’s die uit deze gesprekken naar voren komen, legt de gemeente voor aan de hele stad via een online platform en een groot stadsgesprek. Het stadsdebat moet werkbare voorstellen en inzichten opleveren die de gemeente kan uitwerken tot nieuw beleid.

Speak Your Mind

*