Opnieuw kansen voor Westelijk Tuinbouwgebied

Wethouder Lukas Mulder (GroenLinks, beheer) ziet goede kansen om het landschapsbeheerplan voor het Westelijk Tuinbouwgebied nieuw leven in te blazen.

Dat schrijft hij in een brief aan de leden van de raadscommissie beheer. Hij wil de komende tijd met de provincie en de werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. De wethouder schetst in de brief de geschiedenis, de stand van zaken en de mogelijkheden voor de toekomst. In 2002 werd voor het gebied een beheerplan vastgesteld, waarin werd afgesproken dat het ‘open karakter’ niet zou worden aangetast’ en dat er niet zou worden gebouwd. Bewoners moesten in het gebied kunnen recreëren en de natuur zou verder worden ontwikkeld. Subsidies waren er ook: 3,7 miljoen euro. In 2002 diende GroenLinks een motie in voor een natuurpark tussen de Brouwersvaart en de Zijlweg die werd aangenomen door de gemeenteraad. In 2007 was dat plan op papier klaar. geschatte kosten 2,6 miljoen, maar de uitvoering werd getroffen door bezuinigingen.

Voor het zuidelijke deel van het gebied dat grenst aan Duinvliet waren er plannen voor een natuurlijk strandvlaktelandschap, mede omdat het kwelwater daar van uitstekende kwaliteit is. Staatsbosbeheer was de beoogde terrein beheerder. Ook dat plan kwam niet van de grond vanwege landelijke bezuinigingen op natuur, Toch is er hoop nu de provincie heeft besloten het tuinbouwgebied weer in de plannen voor een ecologisch hoofdstructuur op te nemen.

Haarlems Dagblad – Annalaura Molducci, 7-2-2014

Gerelateerd(e) project(en):

Speak Your Mind

*