Ontwikkelstrategie Randweg/Zijlweg

In de omgeving van de kruising Randweg/Zijlweg zijn verschillende initiatieven voor nieuwe ontwikkelingen. De gemeente wil graag met initiatiefnemers en alle andere betrokkenen nadenken over de toekomst van het gebied rondom de kruising.

Voor al deze intitiatieven en andere ideeën wordt een ontwikkelstrategie Randweg-Zijlweg opgesteld. Zo kan het gebied in samenhang worden ontwikkeld.

Deze ontwikkelstrategie moet een goed beeld geven waar we met elkaar met dit gebied naar toe willen en hoe we er voor kunnen zorgen dat bestaande en mogelijk toekomstige ontwikkelingen een plek krijgen. De Gemeente wil op die manier kansen bieden voor nieuwe ontwikkelingen en verbeteringen in de omgeving Randweg-Zijlweg en tegelijkertijd de wensen van de huidige bewoners en ondernemers zo goed mogelijk meenemen.

Als start van dit proces organiseert de Gemeente een participatieavond. Tijdens deze avond wordt er meer vertelt over de bestaande initiatieven in het gebied en hoe men de plannen met alle betrokkenen de komende periode willen uitwerken.

Woensdag 5 juli van 19.30 tot 21.30 uur in de Blinkert. U wordt vriendelijk verzocht zich aan te melden: zuidwest@haarlem.nl o.v.v. aanmelden participatieavond Randweg/Zijlweg, uw naam en adres.

Speak Your Mind

*