Ontwikkelingen Tennispark Duinvliet

Duinvliet update: april 2016

Xander van den Berg

Duinvliet update: 14 maart 2015

De enquête over de bouwplannen op tennispark Duinvliet is nu gesloten. Het aantal ingestuurde enquêtes ligt waarschijnlijk rond de 450; de verwerking is nog in volle gang. Een ding is duidelijk, het onderwerp leeft in de wijk! De resultaten van de enquête en het standpunt van de wijkraad zullen zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden; via de website, via email als u zich daarvoor heeft opgegeven en via de wijkkast en de social media.

Duinvliet update: 25 februari 2015

De ontwikkelingen rondom tennispark Duinvliet staan niet stil. De laatste stand van zaken is als volgt: De heer Faase heeft inmiddels drie verschillende bouwpannen op zijn website gepresenteerd variërend tussen de 23 en 33 woningen die zullen bestaan uit één laag met kap of twee lagen met kap. Daar waar de heer Faase eerst een voorkeur leek te hebben voor een ontsluiting van het hofje via de Ramplaan lijkt zijn voorkeur nu te liggen in een ontsluiting via de Elswoutslaan, richting Bloemendaal.

De uiterste datum waarop de enquête kan worden ingeleverd is 8 maart 2015. Ook van wijkbewoners die geen mening hebben over de plannen (optie 4 in de enquête) ontvangt de wijkraad graag een ingevulde enquête. De tekst hieronder is de oorspronkelijke tekst van 20 februari 2015 zoals deze is opgenomen in de wijkkrant en op de website van de wijkraad.

————

duinvliet tennisp 0190

(20 februari) De eigenaar van Tennispark Duinvliet, de heer Faase, heeft de wijkraad en de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem benaderd om aan te geven dat hij plannen heeft om in 2016 te stoppen met de exploitatie van het tennispark. Bij voorkeur wil hij op de grond van het huidige tennispark woningen (laten) bouwen, in de vorm van een hofje. Er zijn hiervoor 2 scenario’s, een van 25 woningen en een van 32 woningen. De woningen worden 2 verdiepingen hoog en het hofje is via één ontsluiting per auto enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Een voorzetting van het tennispark door een andere eigenaar zou in principe ook een optie zijn maar de grond zal naar alle waarschijnlijkheid meer opleveren als bouwgrond dan als tennispark. De heer Faase is sinds januari  met de eigenaar van de Opstandingskerk in gesprek over de aankoop van de kosterswoning die naast de kerk aan de Ramplaan ligt. In de huidige bouwplannen is de verkeersontsluiting van het hofje opgenomen richting de Ramplaan, dus de wijk in. Om dat mogelijk te maken moet de heer Faase eerst eigenaar worden van de kosterswoning zodat hij daar een weg kan laten aanleggen waarlangs bestemmingsverkeer het hofje in en uit kan rijden. In principe is een ontsluiting van het hofje aan de kant van de Elswoutslaan ook een mogelijkheid. Dat zou echter betekenen dat het bestemmingsplan van de gemeente Bloemendaal moet worden aangepast, omdat dat stuk grond van Bloemendaal is en niet van Haarlem.

duinvliet tennisp 0153De grond waar het tennispark Duinvliet zich op bevindt is in eigendom van de heer Faase, maar de gemeente Haarlem bepaalt door middel van het bestemmingsplan waar de grond voor mag worden gebruikt. In het huidige bestemmingsplan is de bestemming van het gebied waar het tennispark ligt ‘sport- en recreatie’. Om woningen te kunnen bouwen op de grond zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. De gemeente Haarlem heeft aangegeven geen mening te vormen over de plannen van de heer Faase tot hij de belanghebbenden heeft geïnformeerd en er duidelijkheid is over wat zij van de plannen vinden. De belanghebbenden dat zijn wij allemaal als wijkbewoners, en de leden van de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem die opkomen voor de belangen van het gebied rondom onze wijk. Net als de gemeente neemt ook de wijkraad geen stelling wat betreft de plannen van de heer Faase voordat wij weten hoe er in de wijk tegen de plannen wordt aangekeken. Om die reden is er een enquête opgenomen in deze wijkkrant en op de website van de wijkraad. De enquête geeft jullie als wijkbewoners de mogelijkheid om je uit te spreken over de bouwplannen. De enquête kan op papier worden ingevuld en ingeleverd of via de website digitaal worden ingevuld en ingediend. De uitkomst van de enquête zal de wijkraad met de wijkbewoners en de Stichting Westelijk Tuinbouwgebied Haarlem delen en ook met de gemeente Haarlem en de heer Faase. De gemeente zal vervolgens de mening van de wijk meenemen in de eventuele behandeling van de plannen van de heer Faase. Over de toekomst van het terrein, in het geval de heer Faase om welke reden dan ook niet tot bebouwing overgaat, is op dit moment niets meer bekend dan dat tennispark Duinvliet zal worden stopgezet.

Uiteraard zal de wijkraad de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden en de wijkbewoners hierover blijven informeren. Geef vandaag nog je mening door de enquete in te vullen.  De uiterste datum voor het invullen van de enquête op de site of het inleveren van de enquête uit de wijkkrant is zondag 8 maart.

Speak Your Mind

*