Jan de Braal, het nieuwe boothuis KNRM

Op zaterdag 5 oktober wordt het boothuis van KNRM Lelystad geopend. Tevens zal dan het reddingstation officieel operationeel in dienst worden gesteld. Daarmee opent de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) haar 45ste reddingstation.

De bouw van het boothuis werd mogelijk gemaakt uit de nalatenschap van de in 2011 op 86-jarige leeftijd overleden mevrouw Wil de Braal. Deze Haarlemse vertrok na haar huwelijk naar de geboortegrond van haar man: Zeeland. Daar maakte zij in 1953 de Watersnoodramp mee. Ze vertelde er vaak over. En zoals haar generatiegenoten het hadden over ‘voor of na de oorlog’, zo had zij het over ‘voor of na de ramp’. Na haar overlijden bleek dat zij twee organisaties die ze tijdens de Watersnoodramp aan het werk had gezien, tot erfgenamen had benoemd: het Leger des Heils en de KNRM. Zij had daarbij uitdrukkelijk aangegeven dat het geld een tastbare bestemming moest krijgen. Dit is het boothuis voor KNRM Lelystad geworden. Het boothuis gaat de naam dragen van de overleden echtgenoot van mevrouw De Braal, “Jan de Braal”.

14-08-2013 wil de braal

Boothuis
De Boer en De Groot civiele werken uit Harlingen werkten de afgelopen maanden aan het drijvende boothuis. Met een lengte van ca. 25 meter biedt het boothuis naast een ruimte voor de reddingboot ook plaats aan een bemanningsverblijf en werkplaats. Het boothuis ligt aan de Bataviahaven.

7408_1358970319-1 3426_1358970320

reddingstation Lelystad
Zowel onderzoek van de KNRM over bereikbaarheid van het vaargebied, als ambities van de gemeente Lelystad voor steeds groter wordende jachthavenfaciliteiten en daarbij de mogelijke toename van incidenten, maakte dat de KNRM en de gemeente Lelystad een paar jaar geleden om tafel gingen zitten met als doel de oprichting van KNRM Lelystad. De gemeente stelde voor de opstart van een reddingstation een aanzienlijk geldbedrag beschikbaar. Het afgelopen jaar is door de KNRM hard gewerkt aan deze opstart, waaronder de werving en opleiding van de vrijwilligers. Op 21 september wordt de Lelystadse reddingboot “Bert en Anneke Knape” in klein gezelschap gedoopt. En met de opening van het boothuis en de operationele indienststelling wordt KNRM Lelystad een feit. De bemanning van het reddingstation bestaat uit een groep van 30 gemotiveerde vrijwilligers verdeeld over bemanning, walploeg en plaatselijke commissie.

Speak Your Mind

*