Inspreken ‘Scharrelbosje’ op Gemeentevergadering

Donderdagavond 4 december is er door Geert Jan Heijstek en Derk de Vries – namens Stichting Ramplaankwartier en Vereniging tot behoud karakter Willem Dreesplantsoen –  ingesproken op de commissievergadering van de Gemeente Haarlem. Ze hadden 3 minuten de tijd. De ‘optimistische mannen’ adviseren de raad om het alternatieve onderzoek opnieuw uit te voeren, de indruk is gewekt dat het toegezegde alternatieve onderzoek door de vorige wethouder niet serieus is uitgevoerd.

Mevrouw Schopman (PvdA) en de heer Garretsen (SP) waren het met elkaar eens: zij willen graag weten door middel van een brief van de wethouder hoe de huidige stand van zaken is met Pré-wonen. Naar aanleiding van het antwoord kan het onderwerp als agendapunt op een volgende vergadering komen te staan.

Wordt vervolgd.

02 Willem Dreesplantsoen 3937

20141127_Brief aan gemeenteraad mbt Scharrelbosje

 

Speak Your Mind

*