Het einde van het Scharrelbosje

In de week van 24 augustus is bekend geworden dat het beroep tegen de omgevingsvergunning in het kader van de bebouwing van het Willem Dreesplantsoen (het Scharrelbosje) door de rechtbank is afgewezen. Dat betekent dat de omgevingsvergunning is geaccepteerd. Er is nog de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan maar de verwachting is dat dit niet zal gebeuren. De wijkraad is teleurgesteld in deze uitkomst omdat wij van mening zijn dat bebouwing in de wijk niet dient plaats te vinden ten koste van groen. Veel dank gaat uit naar de bewoners die zich al die jaren hebben ingezet om het kappen van het Scharrelbosje te voorkomen.

Zie ook www.hetscharrelbosje.nl

Speak Your Mind

*