Handhavers gaan meer wijkgericht werken

De handhavers van de gemeente Haarlem werken vanaf dit jaar meer wijkgericht. Iedere wijk heeft nu een ‘eigen’ handhaver. Die is twee dagen in de week in de wijk te vinden, kent de mensen en weet wat er speelt. “Dat maakt het voor Haarlemmers makkelijker om ze aan te spreken.”

Tot voor kort werkten de Haarlemse handhavers puur informatie gestuurd. “Dat wil zeggen dat meldingen voor een belangrijk deel bepalen waar wij als handhavers te vinden zijn”, vertelt Hakima Sallemine, Coördinerend Integraal Handhaver van Haarlem Oost en Schalkwijk. “Als bewoners of organisaties overlast hebben van bijvoorbeeld hondenpoep, fout parkeren of vuilnis, kunnen ze dat melden en op basis daarvan komen wij in actie.”

Analyse

Bovendien worden alle meldingen uit de afgelopen periode geanalyseerd door een analist. Aan de hand daarvan wordt bekeken waar de handhavers op welk moment moeten surveilleren om te zorgen dat die surveillance effectief is. Hakima: “Alleen komt het ook regelmatig voor dat ergens wél overlast is, maar niemand het meldt. We missen dan dus informatie. Daar willen we met deze nieuwe werkwijze iets aan doen.”

Sinds begin dit jaar is iedere handhaver gekoppeld aan een eigen wijk of gebiedje, waar ze twee dagen in de week te vinden zijn. “Ze lopen of fietsen over straat, zien wat er in de wijk gebeurt en maken een praatje. Zo zijn ze makkelijker aanspreekbaar en krijgen we meer informatie over wat er in een bepaalde wijk speelt.”

Intensief contact

Het contact met de mensen en organisaties in een wijk wordt op deze manier dus intensiever. Dat is belangrijk, want de handhavers scoren in het Omnibus-onderzoek (een jaarlijkse enquête van de gemeente onder Haarlemmers) niet zo hoog op zichtbaarheid. “Door wijkgericht te gaan werken, ben je niet alleen een anonieme handhaver. De handhaver krijgt nu een naam en een gezicht”, vertelt Peter van Vliet, teammanager Integrale Handhaving. “We merken nu al dat de wijkhandhaver ‘gevonden’ wordt en dat er veel goede gesprekken met de buurten op gang komen.”

Enthousiast

De handhavers werken binnen hun wijk nauw samen met andere organisaties, als de politie, Spaarnelanden en welzijnsorganisaties. “De wijkhandhavers zijn voor hen de contactpersoon. Ook meldingen die via de website of het algemene telefoonnummer binnenkomen, gaan in eerste instantie naar de wijkhandhaver. Die pakt het op. Tenzij hij of zij er niet is natuurlijk, dan neemt een collega het over.”

De handhavers gaan op dit moment langs wijkraadsvergaderingen om zich voor te stellen aan hun buurt. “De wijkraden zijn er over het algemeen heel blij mee, ze hebben het echt over ‘onze handhaver’”, vertelt Hakima. “En voor de handhavers zelf is het ook leuk, het maakt hun werk interessanter. Ze voelen zich echt verantwoordelijk voor hun wijk.”

Melding doen?

Wilt u iets melden over uw wijk? Dan kunt u altijd een handhaver aanspreken op straat. U kunt uw melding ook doorgeven op www.haarlem.nl/melding.

 

Speak Your Mind

*