Haarlem maakt balans op na zomerstorm

UPDATE 24 augustus: 25 juli werd Nederland getroffen door de zwaarste zomerstorm sinds 1901. In het noordwesten waren de rukwinden het heftigst met metingen van over de 120 km/h. Ook in Haarlem is de schade aanzienlijk. 415 bomen zijn omgewaaid en daarnaast zijn er ca 1000 bomen waar schade aan is in de vorm van afgebroken takken. 330 bomen staan scheef. Onderzocht wordt of deze nog veilig genoeg zijn voor de omgeving.

Schade aan de openbare ruimteOok andere schade aan de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld bestrating, lichtmasten, sportvelden, beschoeiingen en verkeersborden is in beeld gebracht. Naar verwachting kosten de opruimwerkzaamheden en het schadeherstel enkele tonnen. Voor de gesneuvelde bomen vindt zo veel mogelijk herplant plaats.
Ziet u takken? Meld het!
Er kwamen meldingen binnen van hout dat wordt meegenomen voor eigen gebruik. Dit is niet toegestaan, onder andere omdat hiermee het risico van het verspreiden van de iepziekte onder gezonde bomen aanzienlijk toeneemt.Sinds 25 juli is Spaarnelanden met man en macht bezig om alle bomen en takken in heel Haarlem op te ruimen. Gevaarlijke situaties zijn uiteraard als eerste opgelost. Dagelijks zijn in totaal zeventien medewerkers, vier vrachtwagens en vijf boomploegen bezig met de opruimwerkzaamheden. De planning is dat eind augustus de straten weer schoon zijn. Ziet u na die tijd toch nog takken liggen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij Spaarnelanden via 023-7517200 of
www.spaarnelanden.nl.

Herstel
De stronken van de omgewaaide bomen kunt u nog maanden tegenkomen in de stad. Het verwijderen hiervan vergt behoorlijk wat voorbereiding. Er moeten speciale machines worden ingehuurd die de zogenoemde boomstobbe uitfrezen. Hierna wordt al het materiaal uit het gat verwijderd en daarna wordt het gat alvast opgevuld met grond die geschikt is voor de groei van bomen. In overleg met de gemeente Haarlem zal hiervoor een planning worden gemaakt.

Wat gebeurt er met het hout?
De omgewaaide bomen zijn in stukken gezaagd en worden vanaf vier tijdelijke stortplekken naar Spaarnelanden vervoerd. De gemeente Haarlem bekijkt in overleg met de Stichting Nederlands Hout welke stammen nog geschikt zijn voor verdere bewerking. De gemeente heeft al veel leuke ideeën ontvangen om het hout te hergebruiken. Zodra duidelijk is welke nieuwe bestemmingen het hout krijgt, zal dit breed bekend worden gemaakt.

Speak Your Mind

*