Groene bewonersinitiatieven

Sinds 1 januari van dit jaar geeft de gemeente Haarlem geen rechtstreekse subsidie meer voor het aanleggen van een geveltuin of voor andere groene initiatieven, zoals bloembakken.

U kunt nu voor hulp bij het aanleggen van een geveltuin of voor enkele andere groeninitiatieven terecht bij Spaarnelanden NV, https://www.spaarnelanden.nl/inwoners/participatie.

Voor grote (groen)initiatieven, zoals bijvoorbeeld het opzetten van stadslandbouw en natuurwerkgroepen, wordt u doorverwezen naar het gemeentelijke initiatievenbudget, https://www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget/.

Speak Your Mind

*