Goede sociale ideeën zijn geld waard!

Subsidieregeling sociale initiatieven

Haarlem zoekt nieuwe sociale ideeën of projecten met als resultaat dat Haarlemmers in wijken en buurten beter met elkaar in contact komen en elkaar helpen om prettig en zelfstandig te wonen en te leven. Voorstellen kunnen tot 1 november 2016 ingediend worden.
De gemeente wil vernieuwende sociale ideeën en kleinschalige nieuwe bewonersinitiatieven kansen bieden om tot ontwikkeling te komen. Daarom worden sociale ideeën die nieuw zijn voor Haarlem of die een verbinding leggen tussen zorg en welzijn gestimuleerd met de subsidieregeling sociale initiatieven.

Nieuw
De afgelopen periode hebben diverse projecten geld gekregen voor een vernieuwend of verbindend idee. Creatieve Muggen bijvoorbeeld. Deze groep Haarlemmers zet deskundigheid kosteloos en belangeloos in. Dit door te adviseren bij plannen van bewoners, initiatieven en vrijwilligersorganisaties op het gebied van burgerparticipatie, vrijwillige inzet en maatschappelijke betrokkenheid. Dit idee is nieuw in Haarlem, en helpt goede sociale initiatieven ook echt van de grond te komen.

Verbinding tussen zorg en welzijn
Ook het project Stamtafels heeft geld gekregen. Dit is een samenwerking tussen Haarlem Effect en De Baan. In de welzijnslocaties in de wijk kunnen kwetsbare mensen uit de wijk samenkomen. Door vrijwilligers in te zetten bij het ondersteunen van deze mensen wordt professionele hulp vooruit geschoven of zelfs voorkomen. Een prima manier om door inzet van welzijn, op vrijwillige basis zorg te bieden.

Vóór 1 november 2016
Organisaties, stichtingen, wijkraden en bewoners (kunnen hun idee insturen voor 1 november 2016. Op 8 november krijgt iedere inzender de gelegenheid in een korte presentatie zijn/haar idee kracht bij te zetten. Goede sociale ideeën zijn geld waard en zijn onmisbaar voor onze wijken en buurten, de gemeente laat zich graag verrassen. Meer informatie is te vinden op www.haarlem.nl/sociale-initiatieven

 

Speak Your Mind

*