Een budget voor ideeën uit de buurt

Sinds begin 2018 heeft Haarlem geld voor ideeën uit de buurt die de eigen buurt beter, leuker of socialer maken. Het leefbaarheid- en initiatiefbudget telt 230.000 euro en wordt beheerd door 5 onafhankelijke Haarlemmers: de leefbaarheid- en initiatiefraad. Heb jij een idee? Dien het in!

Dennis van Harten, Rob Jordaan, Pieter Postmus, Annette Kroes en Maaike Kramer-Segers gaven zich op voor de leefbaarheid- en initiatiefraad en werden door middel van loting gekozen. Zij komen allen uit een ander deel van de stad en bepalen welke initiatieven zij in aanmerking willen laten komen voor geld. Een ambtenaar toetst het initiatief op wet- en regelgeving.

Een aanvraag indienen

Heb jij een leuk idee voor je buurt en wil je in aanmerking komen voor het leefbaarheid- en initiatiefbudget? Ga dan naar: www.haarlem.nl/leefbaarheid-en-initiatiefbudget en vul het formulier in.

Het leefbaarheid- en initiatiefbudget is bedoeld voor:

  • kleine fysieke aanpassingen in de openbare ruimte, die enige urgentie hebben en niet uit andere gelden kunnen worden gefinancierd
  • verbetering van de leefbaarheid in de wijk (zoals veiligheid, schoonmaak, samenwerking)
  • wijkenquêtes en de uitwerking daarvan
  • ondersteuning van (initiatieven van) wijkraad en bewoners (zoals secretariële ondersteuning)
  • scholing voor wijkraden en initiatiefnemers.

De raad buigt zich over de ingekomen ideeën en koppelt binnen 4 weken terug of zij het verzoek honoreren.

Speak Your Mind

*