Doorstart autodeelproject

Doorstart autodeelproject Ramplaankwartier en Planetenwijk. OnzeAuto neemt het stokje over van Spaarnelanden.

Vanaf 1 december 2021 is OnzeAuto aanbieder van elektrische deelauto’s in het Ramplaankwartier en in de Planetenwijk in Haarlem. OnzeAuto neemt daarmee het stokje over van Spaarnelanden die dit autodeelproject, genaamd iZoof Car Sharing, in 2018 op initiatief van inwoners ondersteunde.

Dit voorjaar heeft de gemeente Haarlem, na besluitvorming in de gemeenteraad, Spaarnelanden verzocht om te stoppen met het ondersteunen van dit autodeelproject. Vijf actieve deelnemers en bewoners hebben samen met Spaarnelanden een ervaren marktpartij gevonden om hun burgerinitiatief voort te kunnen zetten; OnzeAuto.

Er zijn verschillende aanbieders met elkaar vergeleken aan de hand van criteria zoals visie op deelmobiliteit, tarieven, betrokkenheid van deelnemers en betrouwbaarheid. OnzeAuto staat voor autodelen in besloten kring: je kent elkaar of leert elkaar kennen. Zo voelt het echt als een eigen auto. Het doel is om op een betaalbare en toegankelijke manier de eigen auto’s in buurten te vervangen door deelauto’s, zodat er meer ruimte ontstaat voor recreatie en groen en kinderen weer kunnen stoepranden. De bewoners hebben in OnzeAuto dé partij gevonden die ze zoeken.

Samen wordt gewerkt aan een soepele overgang zodat de bestaande 110 deelnemers en toekomstige deelnemers verder gebruik kunnen maken van moderne, duurzame en betaalbare deelmobiliteit en daarmee een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Inwoners van andere Haarlemse wijken zijn van harte welkom om zich te melden bij OnzeAuto, zodat ook op andere plekken in de stad een nieuw burgerinitiatief kan ontstaan.

Jaap Lampe, inwoner Ramplaankwartier: “Als deelnemer van het eerste uur en sinds die tijd helemaal zonder eigen auto ben ik volledig afhankelijk van het autodelen op buurtniveau. Ik ben eraan verslingerd geraakt en zie dat het werkt, daarom heb ik samen met anderen mijn schouders gezet onder het voortbestaan van het project. Ik verwacht dat ik met OnzeAuto op dezelfde voet verder kan gaan. Delen is de toekomst!”

Marcel Kloprogge, oprichter OnzeAuto: “OnzeAuto heeft de pilot van Spaarnelanden altijd met veel interesse gevolgd. De visie van het autodeelproject past heel goed bij onze visie. We zijn dan ook zeer verheugd dat de bewoners hebben gekozen voor een doorstart met OnzeAuto en kijken ernaar uit om de huidige en toekomstige autodelers te verwelkomen.”

Robert Oosting, directeur Spaarnelanden: “Wat zijn we trots op dit burgerinitiatief en de succesvolle pilot. Tientallen huishoudens hebben hun auto verkocht en gezorgd voor meer leefbaarheid en ruimte in de wijk. Een fantastische beweging. Inwoners over de hele stad hebben gedurende de pilot aangegeven ook deel te willen nemen aan dit initiatief. Onze regiefunctie dragen we nu over aan OnzeAuto, een betrouwbare marktpartij die onze visie deelt en het succes verder kan gaan uitbreiden.”

Speak Your Mind

*