De Zonnekoning van Haarlem

Peter Tromp heeft enig bekendheid als ‘De Zonnekoning van Haarlem’. Door zijn collega’s wordt Peter, beleidsmedewerker duurzaamheid van Gemeente Haarlem, voorgedragen voor de eretitel ‘ambtenaar van het jaar’. Als ambtenaar in Haarlem vormde hij jarenlang de drijvende kracht achter het beleid om het busvervoer zoveel mogelijk op aardgas te laten rijden. Op het ogenblik gaat het hem erom om de emissie van stikstofdioxide terug te dringen.

de zonnekoning

Speak Your Mind

*