De penningmeester…

…. van de Wijkraad Ramplaankwartier vraag twee wijkbewoners om in de Kascommissie plaats te nemen. De Kascommissie heeft als taak de penningmeester te controleren bij de opstelling van de jaarafrekening van de Wijkraad naar de gemeente. Deze werkzaamheden omvatten slechts 1 avond van maximaal 2 uur per jaar en de Kascommissie bestaat uit twee leden.

Gaarne uw reactie vóór 22 februari a.s. naar de penningmeester, jos_bellaart@hotmail.com

Speak Your Mind

*